Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny.

Název: Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny.
Řešitelé: Hadincová Věroslava (člen řeš. kolektivu)
Hederová Lucia (člen řeš. kolektivu)
Moudrá (roz. Šmejdová) Lucie (člen řeš. kolektivu)
Müllerová Jana (člen řeš. kolektivu)
Palice Zdeněk (člen řeš. kolektivu)
Petřík Petr (člen řeš. kolektivu)
Prošek Jiří (člen řeš. kolektivu)
Švábová Markéta (člen řeš. kolektivu)
Wild Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Typ projektu: Menší mezinárodní projekty a dvoustranné dohody
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019

Zpět na seznam