Nový pohled na starou problematiku: role celogenomových procesů v adaptivní radiaci rostlin studovaná pomocí moderních sekvenačních technik

Název: Nový pohled na starou problematiku: role celogenomových procesů v adaptivní radiaci rostlin studovaná pomocí moderních sekvenačních technik
Řešitelé: Píšová Soňa (člen řešitelského kolektivu)
Schmickl Roswitha (řešitel)
Zeisek Vojtěch (spoluřešitel)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2016
Řešeno do: 2018

Zpět na seznam