BioHab – A framework for the co-ordination of Biodiversity and Habitats

Název: BioHab – A framework for the co-ordination of Biodiversity and Habitats
Řešitelé: Petřík Petr (člen výzkumné skupiny)
Typ projektu: Velké mezinárodní projekty (min. 3 státy)
Řešeno od: 2001
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Cílem projektu je získat statisticky robustní odhad rozsahu evropských biotopů na základě propojení dosavadních znalostí o nich a navržení nové metodiky. Metoda se zakládá na terénním mapování vycházejícím z životních rostlinných forem a dodatečných kvalifikátorů okolního prostředí.

Zpět na seznam