Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů

Název: Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů
Řešitelé: Bohunická Markéta (člen řešitelského kolektivu)
Hauer Tomáš (spoluřešitel)
Komárek Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Mareš Jan (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2017
Shrnutí: V rámci proketu bude vytvořen moderní systtém sinic založený na multolokusové fylogenetické analýze typových druhů z typových lokalit, nebo co jiných nejbližších, jednoznačně charakterizovaných druhů.

Zpět na seznam