Změny rostlinné diverzity v důsledku oteplování: od regionální flory k stanovištním adaptacím a funkční diverzitě

Název: Změny rostlinné diverzity v důsledku oteplování: od regionální flory k stanovištním adaptacím a funkční diverzitě
Řešitelé: Altman Jan (člen řešitelského kolektivu)
Brožová Viktorie (člen řešitelského kolektivu)
Čapková (Janatková) Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Doležal Jiří (řešitel)
Dvorský Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Kirschner Jan (člen řešitelského kolektivu)
Kopecký Martin (člen řešitelského kolektivu)
Macek Martin (člen řešitelského kolektivu)
Řeháková Klára (člen řešitelského kolektivu)
Wild Jan (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Tento projekt zkoumá vliv rostlinných interakcí, ekofyziologie a půdních mikroorganizsmů na migraci horských rostlin způsobenou oteplujícím se klimatem. Ke studiu využívá rozmanitých přístupů od opakovaných záznamů vegetace, mikroklimatických měření až po experimentální přesazování zkoumaných rostlin. Výsledky projektu poskytnou jedinečné informace o diverzitě rostlin a jejich adaptacích na extrémní podmínky z míst s nejvyšším výskytem cévnatých rostlin na Zemi.

Zpět na seznam