Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů

Název: Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů
Řešitelé: Adámek Martin (člen řešitelského kolektivu)
Bobek Přemysl (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Kačmar Martin (člen řešitelského kolektivu)
Klinerová Tereza (člen řešitelského kolektivu)
Krausová Irena (člen řešitelského kolektivu)
Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Švarcová Markéta Gabriela (člen řešitelského kolektivu)
Svitavská Svobodová Helena (člen řešitelského kolektivu)
Werchan (roz. Obstová) Barbora (člen řešitelského kolektivu)
Wild Jan (řešitel)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Požáry jsou klíčové pro heterogenitu a druhovou diverzitu boreální krajiny. I přes existenci podobných lesů a vhodného klimatu byl požár ve střední Evropě dlouhou dobu považován za náhodný, antropogenně podmíněný prvek, bez přímého vztahu k vývoji lesa. Současné studie však ukazují jeho význam v celém Holocénu i současnosti. Projekt je zaměřen na identifikaci faktorů ovlivňujících výskyt požárů a jejich vliv na vývoj lesa ve středoevropském prostoru. Využívá k tomu propojení uhlíkových sedimentů, pylových záznamů a současné požárové dynamiky a sukcesy po požáru.

Zpět na seznam