Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti

Název: Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti
Řešitelé: Bobek Přemysl (člen řeš. kolektivu)
Dörner Petr (člen řeš. kolektivu)
Fabšičová Martina (člen řeš. kolektivu)
Hédl Radim (vedoucí – hlavní řešitel)
Jankovská Vlasta (člen řeš. kolektivu)
Kopecký Martin (člen řeš. kolektivu)
Máliš František (člen řeš. kolektivu)
Müllerová Jana (člen řeš. kolektivu)
Pejcha Vít (člen řeš. kolektivu)
Roleček Jan (člen řeš. kolektivu)
Vild Ondřej (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: Ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, ap
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Cílem projektu je spolupráce akademických a vědeckých pracovníků a studentů DSP žadatele a partnerů za účelem formování multidisciplinárního vědeckého týmu. Cíle bude dosaženo komplexním zhodnocením produkčních i mimoprodukčních funkcí výmladkových lesů. Hlavní otázky jsou zastavení úbytku biodiverzity a hospodářská alternativa výmladkového hospodaření. Propojeny budou dosavadní poznatky o historii, vegetaci, ekologii dřevin a pěstebních postupech ve čtyřech klíčových aktivitách.

Zpět na seznam