Implementace vědy a výzkumu do výuky

Název: Implementace vědy a výzkumu do výuky
Řešitelé: Fabšičová Martina (člen řeš. kolektivu)
Hédl Radim (vedoucí – hlavní řešitel)
Typ projektu: Ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, ap
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Projekt implementuje moderní postupy a poznatky vědy a vývoje do výuky ve studijních programech Lesnické a dřevařské fakulty (LDF) Mendelovy univerzity v Brně. Inovuje se výuka napříč všemi studijními programy a ročníky studia. Projekt je realizován prostřednictvím vzájemné úzké intersektorální spolupráce dvou institucí zabývajících se ekologií lesa v oblasti vzdělávací (LDF) a vědeckovýzkumné (BÚ AV ČR).

Zpět na seznam