Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti

Název: Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti
Řešitelé: Adámek Martin (vedoucí – hlavní řešitel)
Bobek Přemysl (vedoucí – hlavní řešitel)
Fabšičová Martina (vedoucí – hlavní řešitel)
Kopecký Martin (vedoucí – hlavní řešitel)
Müllerová Jana (vedoucí – hlavní řešitel)
Pejcha Vít (vedoucí – hlavní řešitel)
Plener Tomáš (vedoucí – hlavní řešitel)
Roleček Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Vild Ondřej (vedoucí – hlavní řešitel)
Typ projektu: Ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, ap
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Cílem projektu je spolupráce akademických a vědeckých pracovníků a studentů DSP žadatele a partnerů za účelem formování multidisciplinárního vědeckého týmu. Cíle bude dosaženo komplexním zhodnocením produkčních i mimoprodukčních funkcí výmladkových lesů. Hlavní otázky jsou zastavení úbytku biodiverzity a hospodářská alternativa výmladkového hospodaření. Propojeny budou dosavadní poznatky o historii, vegetaci, ekologii dřevin a pěstebních postupech ve čtyřech klíčových aktivitách.

Zpět na seznam