Postglaciální kolonizace druhů Alnus glutinosa a Alnus incana: analýza DNA a fosilních záznamů

Název: Postglaciální kolonizace druhů Alnus glutinosa a Alnus incana: analýza DNA a fosilních záznamů
Řešitelé: Flégrová Monika (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Martina (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Havrdová (Drašnarová) Alena (člen řešitelského kolektivu)
Krak Karol (člen řešitelského kolektivu)
Mandák Bohumil (spoluřešitel)
Zákravský Petr (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2014
Shrnutí: V tomto projektu se budeme věnovat postglaciální migraci druhů Alnus incana a A. glutinosa, které nejsou rozlišitelné na základě pylových analýz a analýz makrozbytků. Proto plánujeme rekonstruovat jejich postglaciální kolonizaci Evropy pomocí molekulárních markerů. Jako molekulární marker se chystáme použít chloroplastovou DNA a mikrosatelity, které nám poskytnou doplňující se informace na různých časoprostorových škálách a umožní určit hlavní refugia a směry kolonizace Evropy těmito dřevinami od poslední doby ledové.

Zpět na seznam