Ingenol

Název: Ingenol
Řešitelé: Malíková Lenka (člen výzkumné skupiny)
Typ projektu: Velké mezinárodní projekty (min. 3 státy)
Řešeno od: 2011
Shrnutí: Cílem projektu je extrakce látky Ingenol mebutat, který bude použit na výrobu léku proti rakovině kůže. Proto je testováno co nejvíce druhů r. Euphorbia na obsahové látky. Mým úkolem dále bylo dodání co největší biomasy a semen E. peplus pro další pěstování, kde jsou experimentálně hledány nejvhodnější kombinace faktorů pro co nejvyšší výnos a koncentraci "Ingenol mebutátu".

Zpět na seznam