Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka

Název: Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka
Řešitelé: Cepák Vladislav (spoluřešitel)
Lukavský Jaromír (člen řešitelského kolektivu)
Přibyl Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Production

Zpět na seznam