Phylogeography and cytotype structure of Hieracium intybaceum (Asteraceae).

Název: Phylogeography and cytotype structure of Hieracium intybaceum (Asteraceae).
Řešitelé: Chrtek Jindřich (řešitel)
Dočkalová Zuzana (řešitel)
Zahradníček Jaroslav (řešitel)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Navrhovaná kombinace molekulárních a cytometrických metod spolu s tradiční morfometrikou a experimentálním testováním reprodukčních způsobů pomůže objasnit fylogeografický pattern v rámci jednotlivých cytotypů i mezi nimi, způsob vzniku polyploidních cytotypů, lokalizovat hlavní refugia a následné migrační cesty při rekolonizaci vysokohorských poloh.

Zpět na seznam