Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
GA17-07378S Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii 2017 - 2019
Dendrochronologický výzkum pro potřebu projektu „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu” 2017 - 2019
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2017 - 2017
300998 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2017 - 2017
PPK-469a/31/17 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2017 - 2017
Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací?
GA16-15012S Drivers of communities' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
R200051601 Obnova druhově bohatých luk výsevem regionální směsi: Proč jsou některé druhy neúspěšné? 2016 - 2016
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2016 - 2016
GA16-19245S Reakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostlin: kombinace fylogenetických a experimentálních přístupů 2016 - 2018
GA16-19245S Reakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostlin: kombinace fylogenetických a experimentálních přístupů 2016 - 2018
300999 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2016 - 2016
GA16-12243S Understanding impacts of landscape fragmentation on pollination services. Are pollination systems more generalized with increasing fragmentation? 2016 - 2018
PPK-354a/31/16 Vymyzelé a ohrožené druhy Třeboňska 2016 - 2016
MGSII-29 MGSII-29 „Realizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen)“ 2015 - 2016
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2015 - 2015
PPK-306a/852/15 Vymyzelé a ohrožené druhy Třeboňska 2015 - 2015
14-12262S Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu - nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví? 2014 - 2016
Ecological significance of changes in concentration of nonstructural carbohydrates and nutrients in tissues of high-altitude plants 2013 - 2013
Plant Fellows - Liancourt Plant Fellows 2013 - 2015