Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
P504/10/1486 Correlation of changes in mycorrhizal community and diversity of rare species on abandoned fields 2010 - 2014
110010 Dálkové šíření Jasione montana - význam pro dynamiku druhu v krajině 2010 - 2012
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
GA15-09119S Determinants of local plant abundance: relative importance of fitness and stabilizing niche differences 2015 - 2017
GA15-09119S Determinanty lokální hojnosti rostlin: relativní význam rozdílů ve fitness a stabilizujících procesech 2015 - 2017
GA526/09/0549 Dlouhodobě udržitelná strategie sklízení medicinálních rostlin 2009 - 2012
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
764965 Epigenetic Diversity in Ecology - EpiDIVERSE 2017 - 2021
764965 Epigenetic Diversity in Ecology, EpiDIVERSE 2017 - 2021
Evoluce vlastností druhů týkajících se jejich schopnosti disperse 2007 - 2009
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
GAP504/10/0132 Fytotoxicita Heracleum mantegazzianum ve fylogenetickém kontextu a v kontextu invazní dynamiky 2010 - 2013
GAUK 206/08/H049 GAUK 206/08/H049 2008 - 2011
GA526/08/0706 GA526/08/0706 2008 - 2011
P504/10/0456 Historie krajiny jako dynamicky proces - vliv na rozšíření druhů v minulosti 2010 - 2014
GA206/09/1471 Charakteristiky druhů jako determinanty vlastností společenstev a ekosystémových funkcí v bylinných společenstvech s manipulovaným druhovým složením 2009 - 2012
Identifikace kritických fází životního cyklu u dvou ohrožených druhů cévnatých rostlin Dracocephalum austriacum a Gladiolus palustris 2005 - 2006
GD206/08/H049 Integrace metodologických přístupů k studiu změn diverzity v moderní krajině 2008 - 2011
Invasion of native and exotic cattails and their hybrid in Michigan 2004 - 2007