Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy 2007 - 2009
LIFE15 NAT/CZ/000818 LIFE for Minuartia 2016 - 2020
Mamka to ví nejlépe: efekt matky u Plantago lanceolata a jeho potenciální role při ekologickém rozrůznění přírodních populací 2010 - 2012
Monitoravání stavu a drobné managamentové úpravy lokalit kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii) 2007 - 2008
GA13-17118S Od vlastností druhu k jejich chování v prírode: odpovedi jedincu a populací 2013 - 2016
GA13-17118S Od vlastností druhů k jejich chování v přírodě: odpovědi jedinců a populací 2013 - 2016
GA17-11281S Paměť a posmrtný život klonálních rostlin 2017 - 2019
GB14-36079G PLADIAS
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Populační biologie a ekologie poloparazitických druhů na příkladu rodu Thesium 2006 - 2006
Populační biologie a ekologie poloparazitů na příkladu rodu Thesium 2006 - 2008
MGSII-19 Populační studie a vliv sukcese v populacích hvozdíku písečného českého v rámci realizačního projektu záchranného programu 2015 - 2016
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2007 - 2011
GA16-19245S Reakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostlin: kombinace fylogenetických a experimentálních přístupů 2016 - 2018
Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku 2005 - 2007
Realizace části záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna subsp. verna) 2009 - 2010
Role genetických a epigenetických změn a variability znaků v adaptaci klonální rostliny ke změně klimatu 2015 - 2017
GA14-21432S Rozklíčování faktorů určujících rozšíření lesních mykoheteretrofních rostlin: kombinace teoretického a experimentálního přístupu 2014 - 2016
MGSII-18 Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) 2015 - 2016