Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
---
---
---
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Centrum pro výzkum biorafinací
COST E38 Woody roots processes
COST E38 Woody roots processes
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
grant na BF JčU České Budějovice
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Květena České republiky - svazek 8/2
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
GB14-36079G PLADIAS
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae