Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
GA206/99/D082 Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování 1999 - 2002
GA206/96/1115 Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť 1996 - 1998
IAA6005603 Pozdně glaciální a holocénní vývoj vegetace v oblasti vltavského luhu na Šumavě. 1996 - 1998
Projekt Jeseníky
---
---
---
---
---
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Centrum pro výzkum biorafinací
COST E38 Woody roots processes
COST E38 Woody roots processes
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
grant na BF JčU České Budějovice
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Květena České republiky - svazek 8/2