Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v karjinném měřítku 2007 - 2010
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Taxonomic and nomenclatoric revision of the Gallionella species (Bacillariophyceae) described by Ehrenberg 2007 - 2008
Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas 2007 - 2011
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
Úloha strdimilu v afromontánních polinacních systémech 2007 - 2010
IAA601410709 Úloha strdimilu v afromontánních polinacních systémech 2007 - 2010
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
Vliv fragmentace biotopů na ptačí společenstva afromontánních lesů 2007 - 2009
Vliv fragmentace biotopu na ptací spolecenstva afromontánních lesu 2007 - 2009