Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
GA17-07378S Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii 2017 - 2019
GA17-14620S Dynamika repetitivních sekvencí v raných stadiích evoluce apomiktických rostlin 2017 - 2019
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny (NAKI) 2016 - 2020
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
GAUK-1074416 Diverzita lesních lišejníků – srovnání kulturních a pralesovitých porostů bučin a smrčin v ČR v kontextu pralesních rezervací v severních Karpatech a na Kavkaze 2016 - 2017
GA16-15012S Drivers of communities' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
GA16-16406Y Geosiphon pyriformis - jedinecna arbuskularni houba tvorici endosymbiozu se sinicemi a arbuskularni mykorhizu 2016 - 2018
GA16-14649S Inaktivace fytohormonů typu cytokininů jejich N- a O-glukosylací – fylogeneze a význam pro utváření a evoluční vývoj mechanizmů hormonální homeostáze 2016 - 2018
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2021
R200051601 Obnova druhově bohatých luk výsevem regionální směsi: Proč jsou některé druhy neúspěšné? 2016 - 2016
Polar ecology summer course - bio sciences 2016 - 2016
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2016 - 2016
GA16-10100S Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace 2016 - 2018
GA16-19245S Reakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostlin: kombinace fylogenetických a experimentálních přístupů 2016 - 2018
GA16-19245S Reakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostlin: kombinace fylogenetických a experimentálních přístupů 2016 - 2018
300999 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2016 - 2016
Téma SAV 16-17: Pozoruhodné prvky lichenobioty významných biotopů Slovenska a České republiky 2016 - 2017
GA16-12243S Understanding impacts of landscape fragmentation on pollination services. Are pollination systems more generalized with increasing fragmentation? 2016 - 2018
PPK-354a/31/16 Vymyzelé a ohrožené druhy Třeboňska 2016 - 2016