Přednášky a semináře

Přednášky a semináře Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích

Přednášky a semináře Botanického ústavu AV ČR v Brně

Přednášky a semináře Botanického ústavu AV ČR v Třeboni

Přednášky a semináře katedry botaniky PřF UK

Přednášky a semináře katedry experimentální biologie rostlin PřF UK

Přednáškový cyklus České botanické společnosti