Konference pořádané či spolupořádané BÚ AV ČR, v. v. i.

2016

29th Conference of the Plant Population Biology Section of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland
5. – 7. 5. 2016, Třeboň