Organizační struktura Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

Doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel

Zástupci ředitele pro vědecká pracoviště Průhonice, Třeboň a Brno – viz dále
Zástupkyně ředitele pro ekonomiku: Mgr. et Mgr. Lenka Doleželová Exelová
Zástupce ředitele pro provoz: Mgr. Ing. Ľubomír Augustín

Sekretariát ředitele: Magdalena Doksanská, Radka Staňová
Vědecký tajemník: Mgr. Tereza Chýlová
Zástupce vědeckého tajemníka: Doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.
Hlavní projektový manažer: Mgr. Pavla Růžková, Ph.D.


Dozorčí rada

Předseda: Ing. Petr Bobák, CSc., AV ČR
Místopředseda: RNDr. Jan Štěpánek, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Členové:
Doc. Ing. Marcel Honza, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Brno
Ing. Jana Jeřábková, Kancelář AV ČR
Ing. Sylva Vladíková, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro kajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice

Rada pracoviště
Předseda: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Místopředseda: RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Členové:
RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.,
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 4 – Krč
Doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Třeboň
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Č. Budějovice
Mgr. Jindřich Chrtek, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
Mgr. Jan Roleček, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno

Časopis Folia Geobotanica
Redaktoři:
Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.,
Botanický ústav AV ČR, Třeboň (vedoucí redaktor, ekologie)
Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc.
, Botanický ústav AV ČR, Průhonice (vedoucí redaktor, systematika)
Kompletní redakční rada časopisu


Časopis Botanika

Šéfredaktorka: RNDr. Lenka Záveská Drábková, PhD.
Editorka: Gabriela Bjalkovská
Redakční rada časopisu:
doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.),
Ing. Barbora Kačmáčková (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),
Mgr. Zdeňka Navrátilová (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova),
Ing. Ivana Plačková (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),
RNDr. Pavel Sekerka (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),
Mgr. Marie Šabacká, Ph.D. (Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

Vědecké pracoviště Průhonice

Zástupce ředitele pro vědecké pracoviště Průhonice: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.

Vedoucí Zástupce vedoucího
Taxonomické oddělení Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
Oddělení populační ekologie Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.
Oddělení ekologie invazí Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. RNDr. Lenka Moravcová, CSc.
Oddělení mykorhizních symbióz a optická laboratoř Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.
Oddělení GIS a DPZ Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.  Mgr. Jana Müllerová, Ph.D.
Oddělení evoluční biologie rostlin Ing. Mgr. Pavel Trávníček, Ph.D.
Pokusná zahrada Ing. Miroslav Chmelař
Analytická laboratoř a laboratoř isozymových analýz Ing. Ivana Plačková
Laboratoř analýzy DNA Dr. Judith Fehrer
Laboratoř populační genetiky Dr. Judith Fehrer
Laboratoř molekulární cytogenetiky a karyologie Dr. Alexander Beliaev

Vědecké pracoviště Třeboň

Zástupce ředitele pro vědecké pracoviště Třeboň: Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
Sekretariát: Romana Hulíková, Markéta Poslová

Vedoucí Zástupce vedoucího
Centrum pro algologii RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.
Oddělení funkční ekologie Doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.
Analytická laboratoř Třeboň Hana Strusková
Technické oddělení Třeboň Karel Hubáček

Vědecké pracoviště Brno

Zástupce ředitele pro vědecké pracoviště Brno: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.

Vedoucí Zástupce vedoucího
Oddělení vegetační ekologie Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D. Péter Szabó, Ph.D.
Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Paleoekologická laboratoř RNDr. Eva Jamrichová Mgr. Přemysl Bobek

Středisko vědeckých informací

Vedoucí
Hlavní knihovna Průhonice Helena Zbuzková
Pobočka střediska vědeckých informací v Třeboni Marie Kalátová
Herbář PRA RNDr. Jan Štěpánek, CSc.

Technické, ekonomické a personální útvary

Útvary řízené zástupcem ředitele pro provoz

Vedoucí
Oddělení investičních akcí a správy majetku, Kvilda Jan Skála
Pracovní skupina Správa majetku Eva Vašnovská
Oddělení technických služeb pro pracoviště Průhonice a autodopravy Rostislav Šimeček
Pracovní skupina dopravy a údržby Miloslav Benda
Oddělení informačních technologií Bc. Jana Vojířová
Konferenční a společenské centrum Ing. Tereza Rozehnalová

Útvary řízené zástupkyní ředitele pro ekonomiku 

Vedoucí
Oddělení ekonomiky práce Ing. Lenka Tesková
Oddělení finanční účtárny Alena Dubovská
Oddělení pro jinou činnost Mgr. et Mgr. Lenka Doleželová Exelová

Správa Průhonického parku a genofondové sbírky

Vedoucí: Ing. Jiří Šmída
Vedoucí provozu: Ing. Ivan Staňa

Vedoucí
Oddělení Průhonický park I. (Park) František Zicha
Oddělení Průhonický park II. (Obora) funkce vedoucího není obsazena
Oddělení genofondové sbírky RNDr. Pavel Sekerka
Oddělení Alpinum Ing. Lukáš Hrdinka
Oddělení pro propagaci a vztahy s veřejností Ing. Barbora Kačmáčková