Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Vondrák Jan +420776280011 Oddělení taxonomie
Voříšková Alena 271015332 Oddělení mykorhizních symbióz
Vosátka Miroslav 271015328 Oddělení mykorhizních symbióz
Wild Jan 271015233 Oddělení GIS a DPZ
Zahradníková Bohuslava 380720366, 368 Centrum pro algologii
Zajičková Andrea 380720332, 386 Analytická laboratoř
Zárubová Zuzana -
Zavilla Vladimír 271015223 Podpora vědy
Zázvorka Jiří 271015258 Oddělení taxonomie
Zbuzková Helena 271015218, 277, 242 Podpora vědy
Zeisek Vojtěch +420271015173 Oddělení taxonomie
Zezulka Štěpán 530506740 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Zezulková Monika 777654972 Oddělení vegetační ekologie
Zítová Hana Oddělení genofondových sbírek
Živná Jaroslava 384721156 Podpora vědy
Zvolenská Soňa 271015346, 457 Oddělení mykorhizních symbióz

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz