Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Novotná Veronika 271015448, 370 Analytická laboratoř
Odehnalová Klára 530506744 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Odvárková Jaroslava 271015140 Podpora vědy
Opičková Miroslava 271015346, 457 Oddělení mykorhizních symbióz
Ottaviani Gianluigi 384720344 Oddělení funkční ekologie
Palice Zdeněk 271015275 Oddělení taxonomie
Pánková Hana 271015709, 732915014 Oddělení populační ekologie
Parysová Dana 271015406 Oddělení populační ekologie
Paštová Ladislava 271015461 Laboratoř molekulární cytogenetiky a karyologie
Pejcha Vít 380720391 Oddělení funkční ekologie
Pejchal Miloš Oddělení ekologie invazí
Pergl Jan 271015236 Oddělení ekologie invazí
Perglová Irena 271015236, 271015440 Oddělení ekologie invazí
Peřinková Eva 271015163 Podpora vědy
Peroutková Petra 271 015 710 Oddělení genofondových sbírek
Petřík Petr 271015202 Oddělení GIS a DPZ
Petrová Jitka 384721156, l. 311 Centrum pro algologii
Petružálková Markéta 271015451 Oddělení mykorhizních symbióz
Pipek Pavel 271015248 Oddělení ekologie invazí
Píšová Soňa 271015479 Oddělení evoluční biologie rostlin

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz