Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Kauzál Ondřej 271015369 Oddělení ekologie invazí
Kirschner Jan 271015280 Oddělení taxonomie
Kirschnerová Ludmila 271015156 Herbář PRA
Klečková Karolína 271015448, 271015370 Analytická laboratoř
Klimešová Jitka 380720346, 301 Oddělení funkční ekologie
Klinerová Tereza 271015262 Paleoekologická laboratoř
Knappová Jana 271015707, 737375227 Oddělení populační ekologie
Knoblochová (roz. Lukešová) Tereza 271015332 Oddělení mykorhizních symbióz
Koblihová Helena 271015451 Oddělení mykorhizních symbióz
Kohout Petr 271015330 Oddělení mykorhizních symbióz
Kolář Filip 271015479 Oddělení taxonomie
Kolář Jan 541126222 Oddělení vegetační ekologie
Kolaříková (roz. Sýkorová) Zuzana 271015367 Oddělení mykorhizních symbióz
Komárek Jiří 380720375 Centrum pro algologii
Komárek Ondřej 380720375 Centrum pro algologii
Kopalová Kateřina 380720372 Centrum pro algologii
Kopecký Martin 271015245 Oddělení GIS a DPZ
Krahulcová Anna 271015259 Oddělení taxonomie
Krahulec František 271015283 Oddělení genetické ekologie
Krak Karol 271015386 Oddělení genetické ekologie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz