Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Juráň Josef 380 720 301 Centrum pro algologii
Kabátová Josefína Oddělení genofondových sbírek
Kabátová Klára 271015173 Oddělení taxonomie
Kačmáčková Barbora 271015153 Správa Průhonického parku
Kadlecová Hana 271015282 Správa Průhonického parku
Kadlecová Iveta 380720365 Oddělení funkční ekologie
Kadlecová Jana 271015460, 424 Oddělení mykorhizních symbióz
Kalátová Marie 380720355, 389 Podpora vědy
Kalátová Marie Podpora vědy
Kalinová Magda Správa Průhonického parku
Kalousová Marie Správa Průhonického parku
Kaplan Zdeněk 271015253 Oddělení taxonomie
Kašpar Vít Oddělení GIS a DPZ
Kašpárková Iva 271015143 Podpora vědy
Kašparová Hana 271015219 Podpora vědy
Kauzál Ondřej 271015369 Oddělení ekologie invazí
Kirschner Jan 271015280 Oddělení taxonomie
Kirschnerová Ludmila 271015156 Herbář PRA
Klečková Karolína 271015448, 271015370 Analytická laboratoř
Klimešová Jitka 380720346, 301 Oddělení funkční ekologie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz