Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Vosátka Miroslav 271015233, 328 Oddělení mykorhizních symbióz
Vozábová Tereza 271015406 Oddělení populační ekologie
Wild Jan 271015278 Oddělení GIS a DPZ
Zahradníková Bohuslava 380720366, 368 Centrum pro algologii
Zajičková Andrea 380720332, 386 Analytická laboratoř
Zárubová Zuzana -
Záveská Drábková Lenka 271015258 Oddělení taxonomie
Zavilla Vladimír 271015223 Podpora vědy
Zázvorka Jiří 271015258 Oddělení taxonomie
Zbuzková Helena 271015218, 277, 242 Podpora vědy
Zeisek Vojtěch +420271015173 Oddělení taxonomie
Zezulka Štěpán 530506740 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Zezulková Monika Oddělení vegetační ekologie
Zima Jan 380720311 Centrum pro algologii
Zítová Hana Oddělení genofondových sbírek
Živná Jaroslava 384721156 Podpora vědy
Zvelebilová Marcela 271015222 Podpora vědy
Zvolenská Soňa 271015346, 457 Oddělení mykorhizních symbióz

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz