Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Schmidt Christoph Stephan 00420-271 015 451 Oddělení mykorhizních symbióz
Schmidtmayerová Lenka 380720338 Oddělení funkční ekologie
Schmidt Philipp-André Oddělení evoluční biologie rostlin
Schnablová Renáta 271015284, 737568598 Oddělení populační ekologie
Sixtová Zuzana 271015142 Oddělení ekologie invazí
Skálová Hana 271015284 Oddělení ekologie invazí
Slavíková Renata 271015330 Oddělení mykorhizních symbióz
Smolík Jaroslav Správa Průhonického parku
Smutná Kateřina 271015282 Správa Průhonického parku
Sommerová Ilona Herbář PRA
Soperová Beáta Oddělení mykorhizních symbióz
Sosnová Monika Podpora vědy
Staňa Ivan 271015268, 602301653 Správa Průhonického parku
Stanková Ladislava Oddělení genofondových sbírek
Staňová Radka 271015233 Podpora vědy
Strnadová Zuzana 271015287 Podpora vědy
Strusková Hana 380720332, 386 Analytická laboratoř
Střílková Zuzana 271015238 Podpora vědy
Sudová Radka 271015330, 457 Oddělení mykorhizních symbióz
Suchánková Silvie 541126222 Oddělení vegetační ekologie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz