Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Řeháková Klára 380720379 Centrum pro algologii
Rejchrtová Lucie 271015254 Oddělení taxonomie
Rejlová Ludmila Oddělení taxonomie
Repčík Miroslav 271015210 Podpora vědy
Říha Pavel 380720361 Oddělení funkční ekologie
Rokaya Maan Bahadur 271015708 Oddělení populační ekologie
Roleček Jan 541126218 Oddělení vegetační ekologie
Rooks Frederick 777125227 Podpora vědy
Rozehnalová Tereza 271015181 Podpora vědy
Rumlerová (roz. Marková) Zuzana 271015248 Oddělení ekologie invazí
Růžková Pavla 271015174, 722744415 Podpora vědy
Rydlo Jan Oddělení mykorhizních symbióz
Rydlová Jana 271015333 Oddělení mykorhizních symbióz
Sadílek Jan 603728628 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Sadílková Martina 530506742 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Sádlo Jiří 271015241 Oddělení ekologie invazí
Šanda Stanislav 271015168, 702212961 Podpora vědy
Schmickl Roswitha 271015479 Oddělení průtokové cytometrie
Schmidt Christoph Stephan 00420-271 015 451 Oddělení mykorhizních symbióz
Schmidt Philipp-André 271015490 Oddělení průtokové cytometrie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz