O vědě, sinicích a lidech

8. 8. 2018

Blahoslav Maršálek z BÚ byl hostem Českého rozhlasu Brno, kde povídal o vědě, sinicích a lidech. Záznam si můžete poslechnout zde.

Endemická kuřička hadcová díky spolupráci ochránců přírody, vědců a vlastníků pozemků z naší přírody nezmizí

7. 8. 2018

Botanický ústav Akademie věd ČR, Český svaz ochránců přírody Vlašim a Ministerstvo životního prostředí ČR realizují druhým rokem projekt na záchranu kriticky ohrožené květiny – kuřičky hadcové, která roste na světě pouze na dvou místech na Podblanicku. Díky tomu začala populace této vzácné květiny narůstat a zdá se, že se podaří zabránit jejímu úplnému vyhynutí. (více)

Jak horizontální růst rostlin ovlivňuje jejich ekologii?

23. 7. 2018

Funkční ekologie rostlin se zabývá funkčními vlastnostmi rostlin a jejich vztahem k podmínkám prostředí. Doposud dávala funkční ekologie přednost vlastnostem spojenými s listy nebo s jemnými kořeny a z velké části opomíjela další podzemní znaky. Jejich zahrnutí by přitom mohlo podstatně zvýšit naše pochopení ekologie rostlin a jejich vztahu k prostředí.

(Více)

Které vlastnosti předurčují úspěšné uchycení rostlin v obnovovaných loukách?

16. 7. 2018

Intenzivní zemědělství ve druhé polovině 20. století vedlo k velkoplošné degradaci a rozsáhlé destrukci středoevropských luk. Mnoho z nich bylo rozoráno anebo zničeno jiným způsobem, přičemž došlo ke ztrátě jejich vysoké druhové diverzity. Pro úspěšnou obnovu druhově bohatých luk je užitečné vědět, které vlastnosti rozhodují o uchycování lučních druhů.

(Více)

Ze světové vědy: Objev fotosyntézy za hranicí viditelného světla

9. 7. 2018

Standardní a všudypřítomná fotosyntéza kyslíkového typu, která je vlastní sinicím a jejich prostřednictvím i všem rostlinám a dalším eukaryotním organismům, je už poměrně dobře známá. Klíčovou roli při této fotosyntéze hraje zelený pigment chlorofyl a, který v průběhu fotosyntézy absorbuje energii světelného záření a používá ji k syntéze cukrů. Doposud jsme si mysleli, že taková fotosyntéza může probíhat jen při ozáření červeným světlem z viditelné oblasti elektromagnetického záření. Teď se ale nejspíš budou přepisovat učebnice. (Více)

Příroda Jižní Afriky – výstava fotografií Jana a Radky Sudových v Návštěvnickém centru Průhonického parku

3. 7. 2018

Od 3. 7. do 29. 8. 2018 jsou v Návštěvnickém centru Průhonického parku vystaveny fotografie krajiny a rostlin Jihoafrické republiky, Namibie a Lesotha, jak je během svých cest jižní Afrikou zachytili botanici z Botanického ústavu AV ČR prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D., a RNDr. Radka Sudová, Ph.D. (Více)

Jak půda ovlivňuje invazní netýkavky a netýkavky půdu?

28. 6. 2018

V poslední době se invaze rostlin často zkoumají v souvislosti s jejich vztahem k půdě. Rostliny mohou ovlivňovat vlastnosti půdy a takto pozměněná půda pak zase může působit na růst rostlin. Takový mechanismus zpětné vazby v prostředí byl prozkoumán u některých invazních rostlin, ale u netýkavek zatím nikoliv.

(Více)

Vyšlo nové číslo časopisu Folia Geobotanica – 2/2018

26. 6. 2018

Obsah druhého letošního čísla časopisu Folia Geobotanica najdete zde.

Rostliny pod zemí – vědecký trek v Průhonickém parku tuto neděli

19. 6. 2018

Jak vypadají a co umí rostliny pod zemí? A co z toho umí vyčíst botanici? Dovíte se na 5. ročníku vědeckého treku, který se uskuteční v Průhonickém parku v neděli 24. 6. od 13 do 17 hodin. Akce pro veřejnost je určena všem věkovým skupinám, trasa má i bezbariérovou variantu.

(Více)

BÚ na Veletrhu vědy 2018

7. 6. 2018

Od čtvrtka 7. června do soboty 9. června 2018 můžete navštívit stanovišťě Botanického ústavu na Veletrhu vědy, který pořádá Akademie věd na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech. Budete mít mj. možnost prohlédnout si pod mikroskopem pylová zrna různých druhů rostlin včetně řepky a borovice. Vstup na akci je zdarma. Více zde.

Mokřadní rostliny – seminář pro učitele

4. 6. 2018

Třeboňské pracoviště Botanického ústavu uspořádalo o víkendu 2. až 3. června 2018 akreditovaný seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na mokřadní rostliny. Seminář se skládal z odborných přednášek, exkurze do mokřadních ekosystémů s demonstrací jednotlivých druhů rostlin. Následovala praktická část složená z mikroskopování vzorků sinic a řas, jako nedílné součásti mokřadů, a také pozorování anatomické struktury vybraných zástupců vodních a mokřadních rostlin. Více o seminářích pro učitele zde.

Seminář Ekologická a uživatelská infrastruktura krajiny

31. 5. 2018

V úterý 12. června se v budově Akademie věd ČR bude konat společný seminář Komise pro životní prostředí AV ČR a Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj s názvem Ekologická a uživatelská infrastruktura krajiny.

(Více)

Reakce rostlin na nepříznivé podmínky mohou překvapit

29. 5. 2018

Pokud se rostliny dovedou vyrovnávat s relativně rychlými změnami prostředí, mají v proměnlivém světě velkou výhodu. Některé reakce rostlin na nepříznivé podmínky jsou předvídatelné, některé však mohou překvapit.

(Více)

Ze světové vědy: Rostliny komunikují pod zemí se svými sousedy

21. 5. 2018

Rostliny obvykle vnímáme jako nehybné organismy, které sedí na jednom místě a širšího okolí si moc nevšímají. Ostře sledovaný výzkum botaniků švédské zemědělské univerzity Sveriges Lantbruksuniversitet se sídlem v Uppsale ale potvrdil, že rostliny vlastně vedou čilý společenský život a komunikují se svými sousedy prostřednictvím podzemních signálů.

(Více)

Trvalkový víkend a Japonský den v Průhonické botanické zahradě

17. 5. 2018

Ve dnech 2. a 3. 6. 2018 se bude v Průhonické botanické zahradě konat Trvalkový víkend a Japonský den. Na programu budou přednášky, vystoupení, workshopy, provázení po sbírkách a další aktivity. Po celý víkend bude ve výstavním stanu přístupná výstava ikebany, kterou připravila Prague Sogetsu Study Group.

(Více)

Jan Kolář z BÚ získal Cenu rektora Masarykovy univerzity

17. 5. 2018

Jan Kolář z Oddělení vegetační ekologie získal Cenu rektora za mimořádné výzkumné výsledky pro vědce do 35 let. V Botanickém ústavu AV ČR se zabývá modelováním prehistorického lidského vlivu v přírodních ekosystémech.

Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin v Třeboni

16. 5. 2018

Od čtvrtka 24. 5. do soboty 26. 5. můžete v rámci Dnů otevřených dveří navštívit Sbírku vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR v Třeboni. Čekají vás exkurze, výstava i doporovodný program pro děti a studenty. Více zde.

Pyl, spory hub a uhlíky dokládají, že lidé v době bronzové záměrně vypalovali les a změnili tím krajinu severních Čech

14. 5. 2018

Národní park České Švýcarsko na severu Čech je znám pozoruhodnými pískovcovými útvary, které vznikly erozí sedimentů původně usazených na dně křídového moře, jež omývalo ostrovy a pevniny obývané dinosaury. Právě unikátní tvar krajiny se skalními věžemi, stěnami, roklemi, skalními městy a bludišti do značné míry určoval uspořádání společenstev zdejších rostlin v prostoru i v čase. V posledních tisících let se ale na vývoji krajiny stále více podíleli lidé. (Více)

Rozhovory o „pylové kalamitě“

9. 5. 2018

Dvě odbornice na palynologii z Botanického ústavu AV ČR poskytly rozhovory k současné „pylové kalamitě“. V neděli 6. května vyšel rozhovor Vlasty Jankovské v deníku Blesk, v pondělí 7. května vyšel rozhovor Evy Krauseové v časopisu Respekt, Eva Krauseová pak vystoupila také v reportáži TV NOVA.

Ovlivňuje shlukovitá dostupnost živin růst rostlin odnožujících z kořenů?

7. 5. 2018

Prostředí bývá proměnlivé. Někde je velké množství zdrojů, jinde zase zdroje scházejí. Pohyblivé organismy to řeší tak, že aktivně vyhledávají vhodná místa, na nichž naleznou to, co právě potřebují. Co ale zbývá rostlinám? (Více)