Výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje s částečným pracovním úvazkem v oddělení GIS a DPZ v Průhonicích

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje s pracovištěm v Oddělení GIS a DPZ v Průhonicích s částečným (20%) pracovním úvazkem. (více zde)