Výběrové řízení na pozici vědecký pracovník/vědecká pracovnice – bioinformatik, s pracovištěm v Průhonicích s plným pracovním úvazkem

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici vědecký pracovník/vědecká pracovnice – bioinformatik, s pracovištěm v Průhonicích s plným pracovním úvazkem. (podrobnosti zde)