Výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje s pracovištěm v Brně

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. , vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje po dobu řešení projektu financovaného Technologickou agenturou České republiky, tj. do 31. 12. 2020, s pracovištěm v Oddělení vegetační ekologie v Brně. (více zde)