Výběrové řízení na pozici výzkumného pracovníka/ výzkumné pracovnice v Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie v Brně

Ředitel Botanického ústavu AVČR v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumného  pracovníka/ výzkumné pracovnice v oboru instrumentální analýzy mikropolutantů (především farmak a pesticidů) s pracovištěm v Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie v Brně. (více zde)