Databáze české flóry a vegetace PLADIAS byla zpřístupněna veřejnosti

15. 3. 2018

Na adrese www.pladias.cz byla zpřístupněna databáze české flóry a vegetace, kterou vytvořili vědci z Ústavu botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity, Botanického ústavu AV ČR a z Katedry botaniky PřF Jihočeské univerzity. Jde o nejobsažnější a také nejspolehlivější databázi květeny a vegetace v ČR, protože všechny údaje jsou kriticky revidovány desítkami profesionálních botaniků a spolupracovníků. Co v ní najdete?

(Více)

Příběh z herbáře: DNA čárové kódy sítin

12. 3. 2018

Sbírání rostlin v přírodě a jejich ukládání do herbářů představuje tradiční způsob uchovávání rostlin pro odborné účely. V dnešní době je po celém světě asi 3400 významných herbářových sbírek, které poskytují cenné informace pro výzkum taxonomie, evoluce, ekologie i ochrany rostlin. A jak se v posledních desetiletích ukázalo, herbáře jsou rovněž bohatým zdrojem DNA studovaných rostlin. (Více)

Rozhovor s Jitkou Klimešovou z BÚ

6. 3. 2018

Editor časopisu Functional Ecology Ken Thompson pořídil na konferenci Britské ekologické společnosti rozhovor s Jitkou Klimešovou z Botanického ústavu. Můžete si ho poslechnout (v aj) zde.

O výzkumu vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači v Kamerunu

6. 3. 2018

Studio 6 České televize odvysílalo rozhovor o výzkumu vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači, na kterém se podílejí i vědci z Botanického ústavu AV ČR. Pořad můžete zhlédnout zde.

Jaké vlastnosti rostlin rozhodují o výskytu druhu na daném stanovišti?

5. 3. 2018

Rostliny rostou jen na stanovištích, na jejichž podmínky prostředí jsou přizpůsobeny. Protože pro každé prostředí potřebují rostliny jiné klíčové vlastnosti, můžeme si přestavit, že prostředí je filtr, který umožňuje, aby se na dané místo dostaly jen druhy s příslušnými vlastnostmi. Pomocí rozdílů ve vlastnostech rostlin různých stanovišť můžeme usuzovat na sílu filtru, tedy na význam vlivu prostředí na výskyt rostlin, stejně jako na význam konkrétních vlastností pro výskyt v daném prostředí. (Více)

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje v Oddělení GIS a DPZ v Průhonicích

2. 3. 2018

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje v Oddělení GIS a DPZ v Průhonicích s částečným pracovním úvazkem na dobu určitou do 30. 11. 2019 (více zde)

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje s pracovištěm v Brně

1. 3. 2018

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. , vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje po dobu řešení projektu financovaného Technologickou agenturou České republiky, tj. do 31. 12. 2020, s pracovištěm v Oddělení vegetační ekologie v Brně. (více zde)

Technik/technička investičních a stavebních akcí

1. 3. 2018

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., hledá do svého týmu pro pracoviště v Průhonicích  kolegu/kolegyni na pozici „technik/technička investičních a stavebních akcí“ (více zde)

Finanční referent/referentka projektů

1. 3. 2018

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., hledá do svého týmu pro pracoviště v Průhonicích  kolegu/kolegyni na pozici „finanční referent/referentka projektů“ (více zde)

Výtvarná a literární soutěž Příroda v ČR – Natura 2000

22. 2. 2018

AOPK ČR – Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník, Český svaz ochránců přírody Vlašim, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., a Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlašují při příležitosti mezinárodního Dne Země 2018 výtvarnou a literární soutěž pro základní a střední školy okresů Benešov a Praha-západ na téma Příroda v ČR – Natura 2000.

(Více)

Referent/referentka autoprovozu a údržby

20. 2. 2018

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., hledá do svého týmu pro pracoviště v Průhonicích novou kolegyni/kolegu pozici:

Referent/referentka autoprovozu a údržby (více zde)

Vyšel první terénní průvodce ke květeně Ladaku

15. 2. 2018

Kniha autorského kolektivu z Botanického ústavu AV ČR A field guide to the flora of Ladakh vyšla v nakladatelství Academia. Praktický terénní průvodce květenou Ladaku, svérázné polopouštní oblasti indického Transhimálaje, je díky druhovému překryvu široce použitelný i v horách západního Tibetu, v Kašmíru nebo Nepálu.

(Více)

Přítomnost akácie modrolisté bývá patrná v půdě řadu let po vymýcení

12. 2. 2018

Bohatě žlutě kvetoucí keř akácie modrolistá (Acacia saligna) pochází z Austrálie. Je nenáročná na pěstování a zároveň dekorativní. Používá se při obnově vegetace, při výsadbě větrolamů, ke stabilizaci písečných dun, jako krmivo, pro palivové dřevo, při činění kůží, a často jako ozdobný keř. Nezdolnou akácii zároveň její vlastnosti doslova předurčují, aby se stala úspěšným invazním druhem. Navíc patří k těm druhům rostlin, které aktivně mění prostředí, v němž rostou. Tyto změny pak mohou komplikovat snahy o odstranění invazního druhu a obnovu původních ekosystémů.

(Více)

Vhodná politika pomáhá v boji proti invazím okrasných rostlin

5. 2. 2018

Lidé z celého světa milují okrasné rostliny. Rádi ve své blízkosti pěstují zajímavé druhy, ať už domácích nebo exotických rostlin. Globální obchod s okrasnými rostlinami proto představuje jednu z hlavních cest, kterou se nepůvodní druhy šíří do nových oblastí. Druhy cizího původu často představují většinu nabídky firem, které se zabývají obchodem s okrasnými rostlinami. Některé z těchto nepůvodních druhů přitom využijí nabízenou příležitost a zahájí invazi.

(Více)

Výzkum symbiotických hub pomůže obnově porostů pikonie ve vavřínovém lese

29. 1. 2018

Návštěvníci Azorských ostrovů mají možnost se setkat s porosty takzvané Laurisilvy, čili Vavřínového lesa. Jde o zbytky pralesa, který dnes roste jen na Madeiře, Kanárech a Azorech. Často se v něm objevují endemity, tedy druhy, které nenajdete nikde jinde na světě.

(Více)

Velikost genomu ovlivňuje invazivnost rostlin

23. 1. 2018

Pracovníci Botanického ústavu AV ČR zjistili, že důležitou vlastností, která rozhoduje o tom, zda jsou rostliny invazní, je velikost jejich genomu. „Pro náš modelový druh, kterým je rákos obecný, jsou výsledky velmi jednoznačné,” řekl vedoucí výzkumného týmu Petr Pyšek. „Rostliny rákosu s malým obsahem jaderné DNA jsou velmi invazní, což potvrzuje naše předchozí zjištění, založená na mezidruhových srovnáních – ta tedy platí i v rámci populací jednoho druhu.” Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním časopise Ecology.

(Více)

Vyšlo speciální dvojčíslo časopisu Folia Geobotanica o ekologii klonálních rostlin

22. 1. 2018

Speciální dvojčíslo přináší téměř dvě desítky článků o ekologii klonálních rostlin. Obsah zde.

Medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách pro Františka Krahulce z Botanického ústavu AV ČR

19. 1. 2018

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová ocenila ve čtvrtek 18. ledna 2018 tři renomované vědce. Medaili G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách obdržel botanik František Krahulec z Botanického ústavu AV ČR. (Více)

Masožravé rostliny: Fyziologie, ekologie a evoluce

15. 1. 2018

Nakladatelství Oxford University Press vydalo novou knihu o masožravých rostlinách, kterou editovali Aaron Ellison z Harvard University a Lubomír Adamec z Botanického ústavu AV ČR. Přináší nejnovější poznatky z fyziologie, ekologie, systematiky a evoluce masožravých rostlin, popis nejzávažnějších příčin jejich ohrožení i otázky pro další výzkum. Autory jednotlivých kapitol jsou odborníci, kteří patří ke světové špičce v oboru. Více zde.

Ze světové vědy: Houby pomohly stvořit svět takový, jaký ho známe

15. 1. 2018

Dnešní svět je plný rostlin a živočichů, kteří užívají života v atmosféře bohaté na kyslík. Podle britských vědců z Univerzity v Leedsu by ale takový svět nebyl možný bez hub. (Více)