Které vlastnosti předurčují úspěšné uchycení rostlin v obnovovaných loukách?

16. 7. 2018

Intenzivní zemědělství ve druhé polovině 20. století vedlo k velkoplošné degradaci a rozsáhlé destrukci středoevropských luk. Mnoho z nich bylo rozoráno anebo zničeno jiným způsobem, přičemž došlo ke ztrátě jejich vysoké druhové diverzity. Pro úspěšnou obnovu druhově bohatých luk je užitečné vědět, které vlastnosti rozhodují o uchycování lučních druhů.

(Více)

Ze světové vědy: Objev fotosyntézy za hranicí viditelného světla

9. 7. 2018

Standardní a všudypřítomná fotosyntéza kyslíkového typu, která je vlastní sinicím a jejich prostřednictvím i všem rostlinám a dalším eukaryotním organismům, je už poměrně dobře známá. Klíčovou roli při této fotosyntéze hraje zelený pigment chlorofyl a, který v průběhu fotosyntézy absorbuje energii světelného záření a používá ji k syntéze cukrů. Doposud jsme si mysleli, že taková fotosyntéza může probíhat jen při ozáření červeným světlem z viditelné oblasti elektromagnetického záření. Teď se ale nejspíš budou přepisovat učebnice. (Více)

Pracovní pozice pokladní v prodejně Průhonického parku

9. 7. 2018

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., hledá do svého týmu pro pracoviště v Průhonicích novou kolegyni / nového kolegu na pozici „pokladní v prodejně Průhonického parku“ (více zde)

Příroda Jižní Afriky – výstava fotografií Jana a Radky Sudových v Návštěvnickém centru Průhonického parku

3. 7. 2018

Od 3. 7. do 29. 8. 2018 jsou v Návštěvnickém centru Průhonického parku vystaveny fotografie krajiny a rostlin Jihoafrické republiky, Namibie a Lesotha, jak je během svých cest jižní Afrikou zachytili botanici z Botanického ústavu AV ČR prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D., a RNDr. Radka Sudová, Ph.D. (Více)

Jak půda ovlivňuje invazní netýkavky a netýkavky půdu?

28. 6. 2018

V poslední době se invaze rostlin často zkoumají v souvislosti s jejich vztahem k půdě. Rostliny mohou ovlivňovat vlastnosti půdy a takto pozměněná půda pak zase může působit na růst rostlin. Takový mechanismus zpětné vazby v prostředí byl prozkoumán u některých invazních rostlin, ale u netýkavek zatím nikoliv.

(Více)

Vyšlo nové číslo časopisu Folia Geobotanica – 2/2018

26. 6. 2018

Obsah druhého letošního čísla časopisu Folia Geobotanica najdete zde.

Sympozium 13. 7. 2018 Olomouc

25. 6. 2018

 

Vazene kolegyne, vazeni kolegove,  pro pripadne zajemce v priloze preposilam pozvanku na sympozium Advances in Plant Genomics for Crop Improvement, které se koná v pátek 13. 7. 2018 v Olomouci. S pozdravem. Radka Stanova

 

Pozvánka na závěrečný koncert sezóny v Obecním domě

25. 6. 2018

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  v příloze zasílám pozvánku   na slavnostní závěrečný koncert  Symfonického orchestru hl. m. Prahy, který se uskuteční 28. června 2018 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Pro zájemce jsou  volné vstupenky  k vyzvednutí v sekretariátu ředitele.

 

Děkuji a přeji pěkný den,

Radka Staňová

 

Rostliny pod zemí – vědecký trek v Průhonickém parku tuto neděli

19. 6. 2018

Jak vypadají a co umí rostliny pod zemí? A co z toho umí vyčíst botanici? Dovíte se na 5. ročníku vědeckého treku, který se uskuteční v Průhonickém parku v neděli 24. 6. od 13 do 17 hodin. Akce pro veřejnost je určena všem věkovým skupinám, trasa má i bezbariérovou variantu.

(Více)

Uzavření knihovny v Průhonicích v červenci 2018

12. 6. 2018

Dovolujeme si upozornit návštěvníky knihovny Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, že ve dnech 2. 7. – 27. 7. 2018 bude knihovna uzavřena. Děkujeme za pochopení.

BÚ na Veletrhu vědy 2018

7. 6. 2018

Od čtvrtka 7. června do soboty 9. června 2018 můžete navštívit stanovišťě Botanického ústavu na Veletrhu vědy, který pořádá Akademie věd na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech. Budete mít mj. možnost prohlédnout si pod mikroskopem pylová zrna různých druhů rostlin včetně řepky a borovice. Vstup na akci je zdarma. Více zde.

Aktuální informace pro zaměstnance

5. 6. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

Dovoluji si touto cestou informovat v několika bodech o důležitých novinkách.

Novinky se týkají:

1)      Plánu dovolené na rok 2018

2)      Nového příkazu ředitele č. 21/2018 Generální podpisový vzor

3)      Zveřejnění přehledu podpisových oprávnění v úkolovníku

4)      Změny ve formuláři: Požadavkový list na nákup

5)      Vrácené režie hlavním řešitelům v roce 2018.

 

Více naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Děkuji za Váš čas, který věnujete četbě tohoto krátkého sdělení.

 

S přáním pěkného víkendu

 

Mgr. Lenka Doleželová Exelová

 

Zástupkyně ředitele pro ekonomiku

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Zámek 1, 252 43 Průhonice
tel. 271 015 239

Mobil 725 567 017
e-mail: Lenka.Dolezelova@ibot.cas.cz

www.ibot.cas.cz
www.pruhonickypark.cz

 

Informace ředitele o změnách v TSÚ / Director´s information – changes in the Division for Operations (TSÚ)

5. 6. 2018

Milé kolegyně, milí kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás informoval, že pan Mgr. Ing. Ľubomír Augustín, Zástupce ředitele pro provoz, v souladu s pracovní smlouvou, ukončil k 31.5.2018 pracovní poměr v Botanickém ústavu. Tímto bych mu chtěl poděkovat za odvedenou práci a hladké předání rozpracovaných úkolů i svěřeného majetku.

 

Na pozici zástupce ředitele pro provoz bylo vypsáno výběrové řízení, jehož výsledek bude znám nejpozději na konci června. Do nástupu nového zástupce ředitele pro provoz, nebo dokud nebude rozhodnuto jinak, budou spadat jednotlivá oddělení Technicko-správního úseku přímo pod ředitele. Je ale zřejmé, že po odborné stránce bude toto vedení víceméně formální, proto se prosím s dotazy na TSÚ obracejte na jeho jednotlivé pracovníky, dle jejich odbornosti. Ohledně smluv prosím postupujte následovně:

–          Obchodní smlouvy (např. smlouvy o dílo, nákup služeb, konzultací apod.) předávejte k posouzení Zástupkyni pro ekonomiku Mgr. Lence Doleželové Exelové,

–          smlouvy týkající se projektů předávejte vedoucí Projektového oddělení Mgr. Pavle Růžkové, Ph.D. a

–          smlouvy, které navrhují vědeckou spolupráci výzkumných institucí a podléhají tedy schválení Radě pracoviště předávejte do Sekretariátu ředitele.

V případě pochybností o zařazení smlouvy do některé z výše uvedených kategorií ji předejte též do Sekretariátu ředitele.

 

Věřím, že se pracovníkům TSÚ díky dobré znalosti své agendy podaří období bez vedoucího přestát bez větších problémů. A doufám, že zde brzy přivítáme nového kolegu/kolegyni, který zajistí kvalitní vedení úseku.

 

S přáním pěkného dne,

 

Jan Wild

 

 

Dear Colleagues,

 

I would like to inform you that, in accordance with his contract, Mr. Lubomír Augustín,  the Deputy Director for Operations, ended his employment at our Institute on 31st of May. I would sincerely like to thank him for all that he did for our Institute and also for the smooth handover of his work.

 

The recruitment process for his replacement is already in progress and the outcome will be known, at the latest, by the end of June 2018.  Until the selection of a new head, I shall lead the Division for Operations (TSÚ). My leadership will be more formal or nominal one so please address your professional requests directly to specific employees of the TSU.

 

I am firmly convinced that the TSU staff will manage this transition most efficiently and without any significant problems, and that we shall soon gain a new, supportive colleague to retain and enhance the management of the TSU.

 

Have a nice day,

 

Jan Wild

Mokřadní rostliny – seminář pro učitele

4. 6. 2018

Třeboňské pracoviště Botanického ústavu uspořádalo o víkendu 2. až 3. června 2018 akreditovaný seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na mokřadní rostliny. Seminář se skládal z odborných přednášek, exkurze do mokřadních ekosystémů s demonstrací jednotlivých druhů rostlin. Následovala praktická část složená z mikroskopování vzorků sinic a řas, jako nedílné součásti mokřadů, a také pozorování anatomické struktury vybraných zástupců vodních a mokřadních rostlin. Více o seminářích pro učitele zde.

Seminář Ekologická a uživatelská infrastruktura krajiny

31. 5. 2018

V úterý 12. června se v budově Akademie věd ČR bude konat společný seminář Komise pro životní prostředí AV ČR a Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj s názvem Ekologická a uživatelská infrastruktura krajiny.

(Více)

Reakce rostlin na nepříznivé podmínky mohou překvapit

29. 5. 2018

Pokud se rostliny dovedou vyrovnávat s relativně rychlými změnami prostředí, mají v proměnlivém světě velkou výhodu. Některé reakce rostlin na nepříznivé podmínky jsou předvídatelné, některé však mohou překvapit.

(Více)

Pracovní pozice technik v oddělení GIS a DPZ v Průhonicích

24. 5. 2018

Botanický ústav AV CR, v. v. i., přijme do Oddělení GIS a DPZ v Průhonicích pracovníka s alespoň základní zkušeností s GIS/DPZ na částečný pracovní úvazek. (více zde)

Ze světové vědy: Rostliny komunikují pod zemí se svými sousedy

21. 5. 2018

Rostliny obvykle vnímáme jako nehybné organismy, které sedí na jednom místě a širšího okolí si moc nevšímají. Ostře sledovaný výzkum botaniků švédské zemědělské univerzity Sveriges Lantbruksuniversitet se sídlem v Uppsale ale potvrdil, že rostliny vlastně vedou čilý společenský život a komunikují se svými sousedy prostřednictvím podzemních signálů.

(Více)

Trvalkový víkend a Japonský den v Průhonické botanické zahradě

17. 5. 2018

Ve dnech 2. a 3. 6. 2018 se bude v Průhonické botanické zahradě konat Trvalkový víkend a Japonský den. Na programu budou přednášky, vystoupení, workshopy, provázení po sbírkách a další aktivity. Po celý víkend bude ve výstavním stanu přístupná výstava ikebany, kterou připravila Prague Sogetsu Study Group.

(Více)

Jan Kolář z BÚ získal Cenu rektora Masarykovy univerzity

17. 5. 2018

Jan Kolář z Oddělení vegetační ekologie získal Cenu rektora za mimořádné výzkumné výsledky pro vědce do 35 let. V Botanickém ústavu AV ČR se zabývá modelováním prehistorického lidského vlivu v přírodních ekosystémech.