Výběrové řízení na pozici odborný pracovník / odborná pracovnice výzkumu a vývoje v analytické laboratoři v Průhonicích

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný pracovník / odborná pracovnice výzkumu a vývoje s pracovištěm v analytické laboratoři v Průhonicích s plným pracovním úvazkem na dobu určitou 7 měsíců, s možností prodloužení. Termín pro přihlášení 6. 9. 2017 – Podrobnosti zde