Výběrové řízení na pozici postdoktorand / postdoktorandka se specializací „cytogenetika“ – pracoviště Průhonice

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici postdoktorand / postdoktorandka se specializací „cytogenetika“ v rámci grantového projektu řešeného na pracovišti Průhonice – více zde