SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBNOVENÉHO PODZÁMECKÉHO ALPINA V PRŮHONICKÉM PARKU

Slavnostní otevření obnoveného podzámeckého Alpina proběhlo 20. dubna 2017 ve 14 hodin na Růžové zahrádce. Pozvání přijali zástupci norského velvyslanectví v Praze, Ministerstva financí, Ministerstva kultury, zástupci Středočeského kraje, Národního památkového ústavu a další významní hosté. V hojném počtu se zúčastnila i široká veřejnost.

V úvodu promluvili a stříhání pásky se kromě ředitele Botanického ústavu AV ČR ujali další významní hosté: Vegar Andreassen – chargé d’affaires norského velvyslanectví, Marit Anne Hauan – ředitelka muzea v Tromsø (Tromsø Museum), Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. – náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury, RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR, Ing. Michaela Vojtová – předsedkyně Výboru pro životní prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, Karl Eugen hrabě z Neippergu.

Součástí slavnostního otevření byla také výsadba vinné révy dovezené hrabětem Karlem Eugenem Neippergem, vnukem Anny, dcery hraběte Arnošta Emanuela Silva-Taroucy, geniálního zakladatele Průhonického parku. Symbolicky tak bylo vysazeno několik rostlin potomky tohoto tvůrce do znovu obnovených partií dle původního záměru.

Po venkovní části programu následovaly prezentace projektu v Rytířském sále, kde promluvila Marit Anne Hauan – ředitelka Tromsø Museum, Ing. Ivan Staňa – Správa Průhonického parku a doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. – hlavní projektant.

Po jednotlivých příspěvcích a občerstvení v saloncích se účastníci odebrali na komentované prohlídky nově obnovených částí s autory projektu. Celkem se slavnostního otevření zúčastnilo cca 230 osob.

Další informace o projektu

Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., získal na tento projekt finanční podporu z programu Kulturní dědictví a současné umění, financovaného zeměmi Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Na obnovu byly vynaloženy prostředky v celkovém objemu 31 milionů korun.

Na přípravě a realizaci se podíleli norští kolegové z nejseverněji položené botanické zahrady Tromsø Arctic-Alpine Botanic Garden.

Nově zrekonstruované podzámecké Alpinum si klade za cíl zpřístupnit tuto část parku veřejnosti, zprostředkovat návštěvníkům zajímavé informace a rozšířit tím povědomí o principech komponování skalnatých partií a použití domácích i cizokrajných rostlin.

Obnovené partie jsou osazeny původním a časem prověřeným sortimentem skalniček, trvalek a dřevin. V Růžové zahrádce bude pěstováno 900 kusů historických i novodobých kultivarů růží, v celém nově obnoveném podzámeckém Alpinu bylo vysazeno celkem 33 970 kusů rostlin.

Návštěvníci mohou využít nový interaktivní informační systém, jehož součástí je informační kiosek v návštěvnickém centru, QR kódy podél nových cest, interaktivní majáky fyzického webu (http://www.virtualnipruhonice.cz/) a mapa s kompozičními celky a umístěním panoramatických snímků jednotlivých stanovišť v různých ročních obdobích.

Průhonický park je od roku 2010 pro svou umělecko-historickou a sbírkovou hodnotu národní kulturní památkou a památkou světového dědictví UNESCO.

Autorka:
Ing. Barbora Kačmáčková
(Správa Průhonického parku, Botanický ústav AV ČR, kacmackova@ibot.cas.cz
)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •