PRŮHONICKÝ PARK OSLAVÍ LETOS 130 LET SVÉ EXISTENCE

Dne 16. června 1885 uzavřeli v Praze – Smíchově sňatek Arnošt Emanuel hrabě Silva-Tarouca a Marie Antonie, hraběnka Nostic-Rieneck. Arnošt Emanuel nalezl v Průhonicích své nové sídlo a krajinu předurčenou k založení rozsáhlého parku. Přestavbu skromného průhonického zámku na sídlo v tehdy módním stylu české novorenesance svěřil Arnošt Emanuel architektu Jiřímu Stibralovi. Hrabě Arnošt Emanuel se záhy po svatbě nejvíce věnoval budování svého oblíbeného parku a začal tvořit park podle svých představ. Za předlohu mu sloužil zámecký park v rodných Čechách pod Kosířem, především však proslulý park knížete Pücklera v Muskau.

V době, kdy z hlediska výtvarného projevu vrcholil v zahradní tvorbě přírodně krajinářský styl anglických parků, což byl svým způsobem kultivovaný návrat k původní přírodě, se Tarouca rozhodl v nově zakládaném parku používat ve velkém měřítku cizí, introdukované druhy rostlin.

Za tuto činnost byl svými současníky kritizován a jeho průkopnický záměr byl často zpochybňován. Jeho vize a snaha o vytvoření „zkrášlené středočeské krajiny v Průhonicích“ se však beze zbytku naplnila. Myšlenka odvozovat krásu sadovnické kompozice z přírody samotné a navíc dotvářet novou kvalitu kompozice zeleně za použití cizokrajných rostlin je stále moderní, živá a aktuální. Takto rozlehlých či rozlohou i větších parků je v Evropě několik, ale mimořádný význam Průhonického parku nespočívá jen v rozloze, ale právě v jeho geniální kompozici a jejím skloubení s rozsáhlou sbírkou dřevin. Potvrzením toho, jak mimořádný vizionář hrabě Silva-Tarouca byl, je zapsání Průhonického parku na Seznam světového dědictví UNESCO.

Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu, jež vytvořil vlastním, originálním způsobem. Ve velmi „průměrných“ podmínkách středočeské krajiny vytvořil v průběhu několika desítek let vskutku výrazný park, který ve své době nesporně patřil (a naší snahou je, aby patřil i nadále) mezi evropské špičky.


Oslavy 130. výročí založení Průhonického parku budou probíhat v druhé polovině září v termínu 18.–20. 9.

Jejich součástí bude v pátek 18. 9. odborný seminář, o víkendu 19. a 20. 9. pak dny otevřených dveří v zámku, kdy se veřejnosti otevřou všechny dosud zrekonstruované prostory (Rytířský sál a salonky, pracovna hraběte Taroucy, zámecká sklepení, kaple Narození Panny Marie).

V parku budou probíhat po oba víkendové dny komentované vycházky.

V návštěvnickém centru Průhonického parku bude možno zhlédnout pásmo dokumentárních filmů z produkce České televize, natočených v uplynulých letech o parku, a černobílou pohádku Popelka z roku 1969, natáčenou v Průhonickém parku.

Součástí oslav bude v sobotu večer také slavnostní koncert Nostitzova kvarteta v Rytířském sále.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Autorka:
Ing. Barbora Kačmáčková (kacmackova@ibot.cas.cz; Správa Průhonického parku)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •