POZNÁTE JE PODLE ODDENKŮ?


Silenka nicí (Silene nutans)

Rostliny jsou prapodivná stvoření! Často je velká část suchozemských rostlin skryta očím pozorovatele, protože vězí v půdě. Ta podzemní část je potom považována za nezbytnou, ale k potěše oka nevhodnou. Přitom v podzemí jsou nejen kořeny zodpovědné za výživu rostliny, ale také regenerační orgány, ze kterých vytrvalé byliny vyrůstají po zimním odpočinku. Jak zahradníci vědí, tyto orgány mohou být velmi různorodé, ale vždy obsahují zásobní látky (např. škrob) a pupeny připravené k obnovení nadzemních částí. Divoké rostliny naší flóry mají stejné obnovovací orgány jako okrasné rostliny, jen snad větší tvarovou rozmanitost.

Na pracovišti botanického ústavu v Třeboni se podzemními orgány rostlin zabývá malá pracovní skupina již přes 20 let a údaje o nich ukládá do databáze CLO-PLA, která je volně přístupná na internetu. Databáze obsahuje údaje o téměř všech druzích české flóry ve formě tabulek, ale lze tam nalézt také obrazový materiál, který ukazuje, jak podzemní orgány českých volně rostoucích bylin vypadají. Můžete se tam přesvědčit, že svět oddenků, cibulí a hlíz si s nadzemním světem rostliny nezadá. Informace uložené v databázi se používají ke zkoumání strategií rostlin v narušovaných nebo stresovaných společenstvech i k pochopení, proč jsou některé rostliny vzácné a jiné hojné. Ukazuje se například, že rostliny s velkou podzemní zásobou pupenů a asimilátů se s narušením ve společenstvu vypořádávají lépe než rostliny, které mají pupenů méně. Rozsáhlý oddenkový systém zase umožňuje rostlinám rostoucím na živinově chudých stanovištích získávat minerální látky z většího objemu půdy a současně je sdílet v rámci klonu, což rostliny bez oddenků nemohou.


Havez česnáčková (Adenostyles alliariae)
Hadí kořen větší (Bistorta major)
Šťovík rozvětvený (Rumex thyrsiflorus)

Hrabete se také rádi v hlíně a podzemní orgány rostlin se vám líbí? Potom se můžete stát spolupracovníky databáze a přispět k jejich poznání. Stačí, když kontaktujete kurátorku databáze dr. Jitku Klimešovou.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Autorka:
doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (jitka.klimesova@ibot.cas.cz; Oddělení funkční ekologie)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •