NOVINKY V PRŮHONICKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ NA CHOTOBUZI


Obr. 1: Iris barbata elatior ´Thornbird´

Expozice botanických zahrad vznikají obvykle déle, než expoziční výsadby na květinových výstavách či v parcích. Je to dáno především tím, že je pečlivě plánujeme a snažíme se získat rostliny od ověřených dodavatelů či přímo od šlechtitelů a plané druhy pokud možno se známým původem v přírodě. Navíc je třeba výsadbu pečlivě naplánovat a zaevidovat.

Před otevřením expozice se snažíme ověřit pravost odrůd podle popisů i připravit informace v rámci informačních systémů – jmenovek, tabulí a webových stránek.

Arboretum

Letos bude ve zkušebním provozu zpřístupněna pro veřejnost nová část zahrady. Jedná se o dřívější matečnici Průhonického parku s řadou zajímavých jehličnatých dřevin a pomologické arboretum s historickými a krajovými odrůdami jabloní a hrušní (ještě v roce 2012 byla část pomologického arboreta zarostlá náletovými dřevinami – obr. 2 a 3 ). Novou součástí expozic je výsadba českého šlechtění stálezelených pěnišníků (Rhododendron), které jsou řazeny podle let vyšlechtění. Výsadba je doplněna čtyřmi odrůdami hortenzie (Hydrangea macrophylla) ze skupiny odrůd Forever&Ever v záhonu o 100 kusech. Rostliny se vyznačují tím, že kvetou na letošních výhonech, což prodlužuje dobu kvetení a současně kvetení není ovlivněno namrznutím během zimy. Rostliny jsme dostali darem, stejně jako sortiment moderních kříženců šácholanů (Magnolia).


Obr. 2
Obr. 3

Dendrologické expozice jsou doplněné narcisy (Narcissus) a drobnými cibulovinami, především ladoňkami (Scilla) a šafrány (Crocus). Celkem jsme jich vloni vysadili 14 tisíc cibulí a hlíz.

Na centrální louce arboreta je vybudována nová expozice vodních a bahenních rostlin. Letos se v ní návštěvníci budou moci seznámit se sbírkou těchto rostlin z Třeboně. Rostliny jsou řazeny podle ekologických nároků. Na centrální louce nad nádržemi bude instalován výstavní objekt s výstavou ČAVU. Během výstavy by měl být zprovozněn vchod do zahrady od začátku cyklostezky v ulici Dobřejovická (pro návštěvníky s permanentní čipovou vstupenkou).

Během roku také chystáme úpravy ve výsadbách botanických růží. Jedná se o naši nejstarší sbírku, kterou koncem třicátých let založil profesor I. Klášterský, jeden z předních evropských taxonomů, který se zabýval růžemi. Sbírka byla 20 let pouze extenzivně udržována, během tohoto a následujícího roku bychom ji však chtěli revitalizovat tak, aby byla právoplatnou součástí expozic zahrady.

Dokončení rekonstrukce rozária zahradních růží


Obr. 4: V zimě 2011/2012 nejvíce utrpěly čajohybridy. S obnovou rozária jsme započali již během léta 2012 odstraněním zmrzlých keřů a prvními náhradními výsadbami.

V zimě 2011–2012 měly zimní teploty pro růže katastrofální průběh. Teplý leden byl o 3,3 °C teplejší oproti průměru. To způsobilo, že se mnohé záhonové růže probudily a začaly rašit. Následoval únor s průměrnými teplotami o 5,3 °C nižšími oproti dlouhodobému průměru. Celkové ztráty představovaly úhyn 67 % pěstovaných keřů a ztrátu 34,5 % odrůd. Již v roce 2012 jsme díky pomoci řady institucí i zahradnických firem zahájili obnovu sbírky ( obr. 4). Z části jsme materiál nakoupili a z části sami naočkovali. Na podzim minulého roku jsme doplnili výsadby rozária a přesadili všechny záhonové růže. Odrůdy jsou řazeny podle zahradních skupin (čajohybridy, mnohokvěté růže, miniaturní růže) a podle let vyšlechtění.

Na okraji rozária byly vysazeny zahradní odrůdy růží odvozené od růže galské, bedrníkolisté, vinné a také staré odrůdy růže bílé a damašské. Rostliny jsme získali díky podpoře SFŽP.

Expozice kosatců


Obr. 6: Kosatce jsou naší nejpočetnější a nejlépe zpracovanou sbírkou

Zahradní odrůdy kartáčkatých kosatců je třeba pravidelně po třech až pěti letech přesazovat. V loňském roce jsme přesadili nízké a střední kartáčkaté kosatce a nad vrstevnatou skalkou tak dokončili expoziční výsadbu. Kromě zmíněných skupin na ní můžete vidět vysoké kartáčkaté kosatce, jejichž kartáček je protažený v růžek či jinak změněný (do tvaru lžičky či křídel; viz obr. 1 ). Tato skupina kosatců se nazývá „kosatce vesmírného věku“. Součástí výsadby je také soutěžní plocha nejnovějších odrůd, vyšlechtěných členy Středoevropské kosatcové společnosti, a referenčních rostlin, zaslaných od šlechtitelů z Austrálie, USA, Francie a Itálie.

Na ploše jsou soutěžní kartáčkaté kosatce, kterých bylo do soutěže přihlášeno nejvíce, soutěžní kosatce jiných skupin jsou v příslušných expozicích. Letos proběhne první kolo hodnocení, hodnocení provedou vyškolení soudci společnosti. Vybrat nejzajímavější odrůdu však mohou i návštěvníci na internetových stránkách.

V blízkosti této expozice byl dokončen také záhon se zahradními kosatci skupiny spuria. Jedná se o vysoké, pozdně kvetoucí kosatce s elegantním tvarem květu, jiným než u kosatců s kartáčky. Základem ukázky jsou rostliny vyšlechtěné Mgr. Milanem Blažkem v naší Průhonické botanické zahradě.

Expozice pivoněk

Expozice zahradních pivoněk byla rozšířena přibližně o 1/3. Výstavní sortiment jsme rozšířili především o hybridy mezi pivoňkou čínskou (Paeonia lactiflora) a jinými botanickými druhy a o pivoňky s monstrózními květy. Rostliny jsou řazené do skupin podle botanického charakteru a podle let vyšlechtění.

Díky spolupráci s Botanickou zahradou Čínské akademie věd a Pekingskou botanickou zahradou jsme získali sortiment klasických i moderních dřevitých pivoněk (P. suffruticosa) a ukázku čínských odrůd pivoňky čínské. Rostliny jsou zatím pěstovány v zázemí botanické zahrady, do expozic budou vysazeny v roce 2016.

Doplňkové výsadby

Přistíněné partie v dubovém lesíku za výsadbou pěnišníků jsou nově věnovány hajním a stínomilným trvalkám. Hlavní část výsadby, kterou jsme započali v roce 2013, je tvořena především bohyškami (Hosta) a škornicemi (Epimedium).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Autoři:
RNDr. Pavel Sekerka (pavel.sekerka@ibot.cas.cz; Oddělení genofondových sbírek),
Ing. Zuzana Caspers (caspers@ibot.cas.cz; Oddělení genofondových sbírek),
Ing. Markéta Macháčková (marketa.machackova@ibot.cas.cz; Oddělení genofondových sbírek),
Mgr. Milan Blažek

Více informací o Průhonické botanické zahradě na Chotobuzi zde.
Přehled pěstovaných rostlin najdete v databázi Florius.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •