ZÁKLADNÍ INFORMACE

BOTANIKA, informační a popularizační časopis

Vydává: Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Šéfredaktor: RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

Redakční rada: RNDr. Věroslava Hadincová, CSc., Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D., Mgr. Josef Juráň, Mgr. Jiří Malíček, Ph.D., RNDr. Pavel Sekerka, RNDr. Hana Skálová, CSc.

ISSN 2336-2243 (Print)
ISSN 2336-2251 (On-line)

Evidenční číslo periodického tisku Ministerstva kultury ČR E21830

© Všechna práva vyhrazena

Periodicita

Pravidelná čísla časopisu vycházejí dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Monotematické speciály jsou vydávány jednou ročně – na jaře nebo na podzim v závislosti na tématu.