ZÁKLADNÍ INFORMACE

BOTANIKA, informační a popularizační časopis

Vydává: Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Šéfredaktorka: RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.

Redakční rada: 
doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky, v. v. i., Akademie věd ČR),
Ing. Barbora Kačmáčková (Botanický ústav v. v. i., Akademie věd ČR),
Mgr. Zdeňka Navrátilová (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova),
Ing. Ivana Plačková (Botanický ústav v. v. i., Akademie věd ČR),
RNDr. Pavel Sekerka (Botanický ústav v. v. i., Akademie věd ČR),
Mgr. Marie Šabacká, Ph.D. (Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

ISSN 2336-2243 (Print)
ISSN 2336-2251 (On-line)

Evidenční číslo periodického tisku Ministerstva kultury ČR E21830

© Všechna práva vyhrazena

Periodicita

Pravidelná čísla časopisu vycházejí dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Monotematické speciály jsou vydávány jednou ročně – na jaře nebo na podzim v závislosti na tématu.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •