OBSAH SPECIÁLU 2015/1
„Jehličnany a jejich příbuzní“

Úvod

Jehličnany a jejich příbuzní

Poznáte je? – Přehled nejvýznamnějších rodů a druhů

• Jinanovité (Ginkgoaceae
  ◦ Jinan (Ginkgo)

• Borovicovité (Pinaceae)
  ◦ Borovice (Pinus
    Stařenka ve stínu Sierra Nevady – o borovici dlouhověké
  ◦ Cedr (Cedrus)
  ◦ Douglaska (Pseudotsuga)
  ◦ Jedle (Abies)
  ◦ Jedlovec (Tsuga)
  ◦ Modřín (Larix) – Pamodřín (Pseudolarix)
  ◦ Smrk (Picea)

• Pajehličníkovité (Sciadopityaceae)
  ◦ Pajehličník (Sciadopitys)

• Tisovité (Taxaceae) - Hlavotisovité (Cephalotaxaceae)
  ◦ Tis (Taxus) - Toreja (Torreya) - Hlavotis (Cephalotaxus)

• Cypřišovité (Cupressaceae
  ◦ Cypřiš (Cupressus)
  ◦ Cypřišek (Chamaecyparis) - Cypřišovec (×Cupressocyparis)
  ◦ Jalovec (Juniperus)
  ◦ Kryptomerie (Cryptomeria)
  ◦ Metasekvoje (Metasequoia)
  ◦ Sekvojovec (Sequoiadendron) - Sekvoja (Sequoia
    Obři mezi stromy
  ◦ Tisovec (Taxodium)
  ◦ Zerav (Thuja) - Zeravec (Platycladus) - Zeravinec (Thujopsis) - Pazerav (Calocedrus) - Mikrobiota (Microbiota)

Jehličnany s léčivými účinky

Jehličnany a jejich příbuzní v Průhonickém parku – mapa a fotografický průvodce

Jehličnany v kompozici a zahradní architektuře

Jehličnany v Průhonické botanické zahradě

Nejvýznamnější použitá literatura a literatura k dalšímu čtení

Příloha Speciálu 2015/1: Evidované taxony jehličnanů v Průhonickém parku

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Číslo v tištěné podobě můžete zakoupit v knihkupectvích Academia, v pokladně Průhonického parku nebo v Centru služeb veřejnosti OÚ Průhonice. Můžete si ho také objednat v redakci časopisu.

Kromě toho lze objednat elektronickou verzi ve formátu pdf.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •