OBSAH SPECIÁLU 2014/1
„Zaostřeno na rododendrony“

• Úvodní slovo
• Rododendron neboli pěnišník
• Zahradnické členění rododendronů
• Výprava za rododendrony do Průhonického parku a Botanické zahrady Chotobuz
• Chcete pěstovat rododendrony? Poradíme vám jak na to…
• Jsou rododendrony opravdu jedovaté:
• Kde můžete vidět rododendrony v přírodě?
• Rododendrony v Průhonicích aneb něco pro milovníky historických souvislostí
• Malé představení dalších vřesovcovitých rostlin

Příloha Speciálu 2014/1: Evidované taxony rododendronů v Průhonickém parku a v genofondových sbírkách Botanické zahrady na Chotobuzi

Sbírka rododendronů v Průhonickém parku a v Genofondových sbírkách Botanické zahrady na Chotobuzi obsahuje celkem 287 taxonů. Počet keřů se odhaduje na 8 000 ks.

Botanických druhů – 82 taxonů (6 taxonů nepotvrzených „@“), kultivarů celkem 179 taxonů (7 taxonů zaniklých „#“; 17 taxonů nepotvrzených „@“; 2 taxony ukradené „§“), kříženců – 26 taxonů.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Číslo v tištěné podobě můžete zakoupit v knihkupectvích Academia, v pokladně Průhonického parku nebo v Centru služeb veřejnosti OÚ Průhonice. Můžete si ho také objednat v redakci časopisu.

Kromě toho lze objednat elektronickou verzi ve formátu pdf.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •