MALÁ PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽ 2013

Na facebookových stránkách časopisu BOTANIKA bylo od 13. do 19. prosince 2013 postupně zveřejněno 7 soutěžních otázek. 
Týkaly se článků publikovaných v prosincovém čísle časopisu. Toto číslo bylo také výhrou pro ty, kteří jako první na každou ze soutěžních otázek správně odpověděli.

Pokud jste první vydané číslo našeho časopisu četli, můžete otestovat svou paměť a zkusit odpovědět na původní otázky. Jestliže ke čtenářům BOTANIKY zatím nepatříte a některé téma vás zaujalo, obsah čísla 2013/1 najdete zde.

Soutěžní otázka číslo 1

Soutěžní otázka číslo 2

Soutěžní otázka číslo 3

Epigenetické mechanismy jsme studovali na

a) netýkavce
b) vejmutovce
c) huseníčku
d) kosatci

zobraz správnou odpověď ▼

správná odpověď: c)

BOTANIKA 2013/1, str. 10–11
Netušená evoluční síla rodičů

skrýt ▲

Skryté partnerství rostlin a hub se nazývá

a) hemiparazitismus
b) endosymbióza
c) epifytismus
d) mykorhiza

zobraz správnou odpověď ▼

správná odpověď: d)

BOTANIKA 2013/1, str. 8
Skryté partnerství rostlin a hub

skrýt ▲

Nový rod Oreojuncus patří do čeledi

a) šáchorovité
b) lipnicovité
c) lilkovité
d) sítinovité

zobraz správnou odpověď ▼

správná odpověď: d)

BOTANIKA 2013/1, str. 6
Za novým rodem do hor – pozvánka od sítiny horské

skrýt ▲

Soutěžní otázka číslo 4


Netýkavka žláznatá, která se u nás úspěšně šíří, pochází z

a) And
b) Uralu
c) Himalájí
d) Vysokých Tater

zobraz správnou odpověď ▼

správná odpověď: c)

BOTANIKA 2013/1, str. 7
Proč se netýkavka žláznatá u nás tak úspěšně šíří

skrýt ▲

Soutěžní otázka číslo 5


Dosud nepopsanou vřeckovýtrusou houbu, kterou jsme zkoumali pomocí ESEM, jsme nalezli v

a) klimaxové smrčině na Šumavě
b) vysokohorské bučině v Jizerských horách
c) v jedlobukovém pralese Salajka v Beskydech
d) v Bzenecké Doubravě

zobraz správnou odpověď ▼

správná odpověď: a)

BOTANIKA 2013/1, str. 13
Fascinující pohledy do mikrosvěta hub

skrýt ▲

Soutěžní otázka číslo 6


Odpověď rostlin na globální změny prostředí jsme zkoumali

a) v indonéské džungli
b) v tropických deštných lesích Amazonie
c) v opadavých lesích Evropy a Severní Ameriky
d) ve vysazených smrčinách celé ČR

zobraz správnou odpověď ▼

správná odpověď: c)

BOTANIKA 2013/1, str. 3
Odpověď rostlin opadavých lesů na globální změny prostředí

skrýt ▲

Soutěžní otázka číslo 7


Borovice vejmutovka, která osídlila pískovcová skalní města u nás je původní v

a) Severní Americe
b) Asii
c) Africe
d) Austrálii

zobraz správnou odpověď ▼

správná odpověď: a)

BOTANIKA 2013/1, str. 9
Případ vejmutovka: invaze borovice vejmutovky (Pinus strobus L.) do lesů pískovcových skalních měst

skrýt ▲

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •