Naše poslání

Přijměte pozvání do světa krásné vědy o rostlinách, botaniky. Je to obor rozmanitý a natolik komplexní, že není možné pojmout vše zajímavé na jednom místě a představit Vám jej v celé šíři. Chceme Vám však nabídnout informace o botanickém výzkumu, který probíhá nejen v Botanickém ústavu AV ČR, v přehledné a srozumitelné formě.

Svět se mění. Informace se šíří rychleji, než jsou jejich čtenáři schopni vstřebat. Internet je plný mnohdy nepravdivých a zkreslených tvrzení. Věda hledá pro zákonitosti světa vysvětlení pomocí různých postupů.
Bylo by však omylem domnívat se, že „vědecká pravda“ je neměnná a jediná možná. Realita může být mnohem složitější.

Chceme Vám prezentovat botaniku jako vědu zajímavou, hledající odpovědi na různorodé otázky, ale nečekejte definitivní a dogmatické závěry.

Přála bych si, aby lidé nevnímali svět rostlin jako pouhou kulisu k životu, protože člověk by bez něj vůbec nemohl existovat. Jeho bližší poznávání nám může pomoci k jeho pochopení. Věřím, že naším časopisem k tomuto cíli budeme moci přispět.

RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.
šéfredaktorka časopisu BOTANIKA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •