SINICE: PŘEDSTAVUJEME MONOGRAFII
PROF. JIŘÍHO KOMÁRKA

Dlouho očekávaný třetí díl monografie o sinicích, po němž volali vědci i odborníci z praxe z celého světa, vyšel v nakladatelství Springer Spektrum v rámci ediční řady Süsswasserflora von Mitteleuropa. Autorem tohoto anglicky psaného jedenáctisetstránkového díla je profesor Jiří Komárek z Centra pro algologii Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích. Monografie přináší dosud nejucelenější soubor informací o druhové bohatosti evolučně nejpokročilejších, heterocytózních sinic a slouží současně jako určovací pomůcka pro tuto skupinu mikroorganizmů.

Kniha najde uplatnění nejen v základním výzkumu, ale i ve vodohospodářské a hydrobiologické praxi, protože zahrnuje i mnoho druhů sinic tvořících vodní květ. Zároveň obsahuje jak nejnovější názvosloví, tak i starší synonyma, což usnadňuje hledání ve starších literárních pramenech.

Ukázka druhů popsaných profesorem J. Komárkem:

Desmodesmus velitaris Komárek
Leptolyngbya boryana (Gomont) Anagnostidis et Komárek
Leptolyngbya cf. antartica (W. West et G. S. West) Anagnostidis et Komárek

STRUČNÝ MEDAILÓNEK AUTORA

Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.

Narozen 28. května 1931 v Brně

Studia a kvalifikace

1949–1951 Masarykova universita Brno, Přírodovědecká fakulta
1951–1953 RNDr., Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta
1953–1956

CSc., Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Od roku 1993 habilitační řízení, Masarykova universita Brno, Přírodovědecká fakulta
Od roku 1997 profesorské řízení, Jihočeská universita, Biologická fakulta

Pracoviště

1956–1960 ČSAV, Hydrobiologická laboratoř, Praha
1961–1971 ČSAV, Mikrobiologický ústav, Laboratoř experimentální algologie, Třeboň
1971–1990 ČSAV, Botanický ústav, Hydrobotanické oddělení, Třeboň
Od roku 1991 Biologická fakulta, Jihočeská universita, České Budějovice
Od roku 1991 AV ČR, Botanický ústav, Algologické oddělení

Prof. Jiří Komárek inicioval založení mezinárodního časopisu Algological Studies.

Spoluzaložil sbírku sinic a řas.

Dosud publikoval přes 300 článků.

Je autorem 12 knih: série monografických studií (zatím vyšly tři: Chlorococcales ve spoluautorství s B. Fottem a Chlorococcales a Oscillatoriales ve spolupráci s K. Anagnostidisem).

Je průkopníkem elektronové mikroskopie i moderních metod molekulární biologie v algologii u nás.

Laureát Ceny Františka Běhounka pro rok 2012. Cena je určena vědcům, kteří se zasloužili o šíření dobrého jména České republiky v rámci evropského výzkumu a vývoje.

Za svou publikaci o sinicích získal v roce 2001 prestižní ocenění G. W. Prescott Award od Americké fykologické společnosti.

Roku 2007 získal Čestnou oborovou medaili G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách.

Získal i další ocenění – například Purkyňovu pamětní medaili a Zlatou medaili, které uděluje AV ČR, Holubyho medaili udělovanou Slovenskou botanickou společností nebo čestnou plaketu za rozvoj limnologie ve Střední a Jižní Americe, která mu byla udělena v Kolumbii.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pozn.: PDF nemusí být správně zobrazeno v některých internetových prohlížečích (např. Mozilla).
Pro správné zobrazení otevřete soubor v programu Adobe Reader.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •