PŘEDSTAVUJEME: ODDĚLENÍ EXPERIMENTÁLNÍ FYKOLOGIE A EKOTOXIKOLOGIE


Obr. 1: Cyanobakterie neboli sinice produkující toxické látky tzv. cyanotoxiny

Obr. 2: Sinice pod mikroskopem

Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie v Brně je jedním z oddělení Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. se sídlem v Průhonicích. Je rozčleněno na následující sekce: ekotoxikologická, technologická, analytická a sekce popularizace a ekologické výchovy.

Činnost oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie je zaměřena na výzkum a vývoj technologií, které směřují k včasné detekci cyanobakterií neboli sinic a cyanotoxinů (toxických látek, které sinice produkují), možnosti omezení masového rozvoje vodního květu sinic. Zabývá se i výzkumem technologií vedoucích k dočištění odtoků odpadních vod pomocí řas. Dále zkoumá účinky toxinů sinic na ostatní organismy, které jsou sledovány pomocí ekotoxikologických biotestů a tkáňových kultur pro hodnocení účinků chemických látek. Jsou zde studovány také nádorově promoční účinky a mechanismy účinku cyanotoxinů a dalších významných environmentálních kontaminantů, jako jsou estrogenní látky a farmaka. Pro odstranění těchto látek znečišťujících životní prostředí jsou zkoumány nanotechnologie, nanomateriály a biotechnologické postupy.

Využíváme nejmodernější analytické metody, např. tandemovou hmotnostní spektrometrii spojenou s kapalinovou chromatografií (LCMS/ M) a průtokovou cytometrii.

Oddělení spolupracuje s vysokými školami nejen u nás (např. PřF MU – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX, UP Olomouc – Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů RCPTM), ale i v zahraničí (např. Michigan State University, Department of Pediatrics and Human Development, University of Michigan, Department of Biologic & Materials Sciences, University of Hyogo, Dept. of Materials Science and Chemistry, Humboldtova univerzita v Berlíně, Technická univerzita v Drážďanech, Univerzita v Gentu).

Pracoviště se podílí na popularizaci témat pro širokou veřejnost v rámci Týdne vědy a techniky, Dne Země, Brněnských dnů pro zdraví. Pracovníci oddělení jsou otevření i konzultacím s veřejností, což je hojně využíváno.

Oddělení je zapojeno i do řady projektů, především:

MPO FR-TI3/196 – NANORADI – Pokročilé nanotechnologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoků z ČOV (2011–2014; hlavní řešitel ASIO, s. r. o., Brno-Slatina; spoluřešitelé Botanický ústav AV ČR , v. v. i.; RAWAT Consulting s r. o. a Univerzita Palackého v Olomouci)

MPO FR-TI3/778 – BIOSTREAM – Čištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému (2011–2014; hlavní řešitel DEKONTA a. s., Praha; spoluřešitelé Ústav experimentální botaniky AV ČR; Botanický ústav AV ČR a VÚT Brno)

MŠMT LH12034 – CHEMOPREV – Nový in vitro přístup pro identifikaci chemopreventivních účinků a mechanismů fytochemikálií (projekt v programu LH – KONTAKT II – 2012–2014; hlavní řešitel Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie BÚ AV ČR, spoluřešitel Dpt. of Pediatrics and Human Development, Michigan State University, East Lansing, MI, USA)

SoMoPro 2SGA2858 – Nový přístup pro monitorování, hodnocení toxicity a hodnocení rizik sinicových toxinů – použití pasivních vzorkovačů (2011–2013)

TAČR TA01010356 – NANAPL10 – Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vod a vzduchu – (2011–2014; hlavní řešitel ASIO s. r. o., Brno-Slatina; spoluřešitelé Centrum organické chemie s. r. o., Rybitví; SPUR a. s., Zlín; Botanický ústav AV ČR a Mendelova univerzita v Brně).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kontakt:
Ing. Eliška Maršálková PhD. (eliska.marsalkova@ibot.cas.cz; Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie)

Pozn.: PDF nemusí být správně zobrazeno v některých internetových prohlížečích (např. Mozilla).
Pro správné zobrazení otevřete soubor v programu Adobe Reader.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •