ANALYTICKÁ LABORATOŘ V PRŮHONICÍCH

Každý, kdo má zahrádku, někdy zjistil, že na jiné zahradě v okolí rostou ty samé rostliny jinak. Jsou větší, lépe kvetou, nebo i při řádné péči žloutnou, jsou zakrslé či nekvetou. Nejen pracovníky Botanického ústavu zajímá základní rozbor půdy, protože nezřídka nacházíme zástupce původních druhů na stanovištích pro ně netypických, či se populaci rostlin („zahrádce“) na dlouhodobě sledovaném stanovišti najednou přestane dařit.

Naše laboratoř se specializuje na analýzy půd, růstových substrátů (pro pokusy ve skleníku), rostlinné biomasy (celá rostlina, pouze listy, listy se stonky, kořeny, květy a jejich části), dokonce zvládáme analyzovat vzorky hnoje. Botanikovi tyto analýzy dávají lepší přehled o základních podmínkách pro růst na stanovišti.

Na obrázcích jsou přístroje na zpracovávání analytických vzorků

Mezi standardně požadované analýzy patří stanovení půdní reakce, neboli pH. Tato hodnota se stanovuje pro půdní vzorky, vzorky růstových substrátů a substrátových směsí, kompostů, případně i hnojiv. Udává, zda je daný vzorek kyselý, neutrální či zásaditý. Každá skupina rostlin má jiné požadavky na půdní reakci: máme rostliny vápnomilné, tj. vyžadující zásaditou půdní reakci (lomikámen, dryádka) a rostliny, které mají raději kyselou půdu (rododendrony, azalky).

Další nejžádanější analýzou je stanovení celkového obsahu uhlíku a dusíku. Tento údaj slouží ke stanovení tzv. poměru C/N, který je důležitý k posouzení správné funkce půdní mikroflóry. Velký poměr C/N má například sláma, takže při jejím dodání do kompostu nebo půdy je nutné její mikrobiální rozklad podpořit dodáním dusíku. Pokud bychom dusík nedodali, tak by nám mikroflóra „vyhladověla“ a sláma by zůstala nerozložená. Jednotlivě tyto složky vypovídají o živnosti půdy, protože dusík je základní a nejdůležitější živnou složkou pro rostliny.

Naše laboratoř dále stanovuje obsah fosforu, vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku, železa, mědi a dalších prvků důležitých pro růst rostlin i pro rostliny toxických.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kontakt:
Ing. Veronika Novotná (veronika.hlochova@ibot.cas.cz; Analytická laboratoř Průhonice)

Více informací najdete na stránkách pracoviště

Pozn.: PDF nemusí být správně zobrazeno v některých internetových prohlížečích (např. Mozilla).
Pro správné zobrazení otevřete soubor v programu Adobe Reader.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •